Yabancı Boşanma Kararının Türkiyede Tanıtılması

Yurt dışında yaşayan ve orada boşanmış olan kişilerin boşanma kararı Türkiye’de geçerli değildir. Bu kişiler yurt dışında boşanmış olmalarına rağmen Türkiye’de hala evli görünmeye devam ederler. Bu sorunun çözümü için yabancı boşanma kararının Türkiyede tanıtılması için dava açmak gerekir. Açılan dava sonunda mahkeme davayı kabul ederse, söz konusu yabancı boşanma kararı Türkiyede geçerli olur.

Boşanma kararlarının tanıtılması için açılacak olan davaya tanıma tenfiz davası adı verilir. Bu davanın açılabilmesi için gerekli olan bazı evraklar vardır. Bu evraklar tam olarak hazırlanmadan açılacak olan davalar çok uzun sürecektir.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Evraklar

  • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı
  • Yabancı boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin mahkeme şerhi
  • Boşanma kararının uluslar arası alanda geçerli olabilmesi için gerekli olan Apostil şerhi
  • Söz konusu tüm evrakların onaylı (konsolosluk veya noterlik) Türkçe tercümesi
  • Tanıma tenfiz davası açacak olan Ankara avukatı için verilecek olan vekaletname

Bu evraklar tam olarak mahkemeye sunulduğu takdirde yabancı boşanma kararının Türkiyede tanıtılması davası kabul edilecektir. Böylece artık kişiler yeniden evlilik yapabilir duruma gelecektir.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Yukarıda sayılan evraklar tam olarak hazırlanırsa tanıma tenfiz davası tek celsede sonuçlanır yani çok kısa sürede biter. Fakat davada karşı taraf yurtdışında yaşıyorsa ona mutlaka tebligat yapılması gerektiği için davalar çok uzun sürmektedir. Yurt dışında gönderilen bir tebligat ortalama olarak 4 ayda geri gelmektedir. İki tane tebligat yapılacağı düşünüldüğünde sadece 8 ay tebligat için beklemek gerekir. Bu süreyi kısaltmak için her iki tarafında avukat tutması gerekir. Her iki tarafında avukatı olursa dava bir hafta içerisinde dahi sonuçlanabilir.

Bu davalarda yetkili mahkeme tarafların yerleşim yeridir. Eğer tarafların Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Ankara mahkemeleri bu davalarda yetkilidir. Bu sebepleri tanıma tenfiz davası açacak olan kişilerin Ankara avukatlarından biriyle çalışması gerekir. Böylece açılacak dava karşı tarafa tebligat yapmaya gerek kalmadan avukat Ankara aile mahkemesine başvuru yaparak davayı kabul beyanında bulunur. Böylece dosya üzerinden karar verilir ve dava çok hızlı şekilde sonuçlanmış olur.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiyede Geçerli Olması

Yabancı bir ülkede boşanan kişilerin yabancı boşanma kararının Türkiyede tanıtılması açılacak olan davanın mutlaka avukat yardımı ile açılması gerekir. Davada Ankara mahkemeleri yetkili olduğu avukatın Ankara avukatlarından biri olması gerekir. Hatta mümkünse karşı tarafında avukatının da Ankara avukatlarından olmalıdır. Böylece dava çok kısa süre içerisinde sorunsuz bir şekilde sonuçlanır. Eğer davaya bakacak olan avukat Ankara ilinden seçilmezse dava daha uzun sürer.