Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Hukuk Sisteminde iki farklı boşanma davası açma yöntemi mevcuttur. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davası iken ikinci yöntem ise çekişmeli boşanma davası açma yöntemidir. Her iki davada farklı usullere tabidir. Anlaşmalı boşanma çok kısa sürede sonuçlanırken çekişmeli boşanma çok uzun sürebilmektedir. Boşanma aşaması gelen çiftlerin büyük bir kısmı anlaşmalı boşanmayı tercih etmektedirler. Bunun nedeni hem boşanmanın şartlarının taraflarca belirlenmesi hem de davanın kısa sürede bitmesidir. Fakat tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için bazı şartlar gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az bir yıllık evli olması gerekir. Bunun yanında tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olması gerekir. Daha sonra taraflar bir araya gelerek bir anlaşmalı boşanma protokolü oluştururlar. Bu protokolün avukat tarafından hazırlanması çok daha iyi olacaktır. Zira bu protokolün hazırlanması özel uzmanlık gerektirir. Bu protokolü hazırlayan avukatın boşanma konusunda uzman olması gerekir. Ankara dava açacak olan kişiler bu konuda çok şanslıdır. Zira Ankara avukatları bu konuda çok deneyimlidir. Bu protokol oluşturulduktan sonra avukat Ankara Aile mahkemesine bu protokolü ve dava dilekçesini sunar.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Boşanma davaları genel olarak uzun süren davalardır. Fakat anlaşmalı boşanma davası bu kuralın bir istisnasıdır. Zira taraflar her konuda anlaştığı için ortada çelişkili bir konu yoktur. Bu sebeple mahkemeler bu dosyaları öne alarak kısa sürede bitirirler. Anlaşmalı boşanma ortalama bir ay içerisinde sonuçlar. Fakat dava Ankara avukat yardımı ile açılıyorsa bu durumda iki hafta içerisinde de sonuçlanabilir. Zira avukatlar sürekli olarak bu işlerle uğraştıkları için mahkeme kaleminden öncelikli gün almaktadırlar. Eğer davanızı avukatsız olarak açıyorsanız bu süre 3 -4 aya kadar da uzayabilmektedir. Avukat Ankara ilinde açılacak anlaşmalı boşanma davaları için oldukça gereklidir.

Tek Celsede Nasıl Boşanılır

Ankara ilinde anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkeme bir protokol sunulur. Yukarıda izah ettiğimiz üzere bu protokol bir Ankara avukatı tarafından hazırlanması çok daha iyi olacaktır. Bu protokolde boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet, çocukla kişisel ilişki, maddi manevi tazminat gibi hususlar yer alır. Taraflar bu protokolü hür iradeleri ile imzalarlar. Daha sonra avukat Ankara aile mahkemesinde anlaşmalı şekilde boşanma davasını açar ve taraflar belirlenen gün ve saatte hakim karşısına çıkar. Taraflar özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini hakim karşısında yinelerler. Bu durumda hakim davanın kabulüne karar verir ve taraflar boşanmış olurlar.