Ankara Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku günümüzge hızla gelişen ve yeni bir hukuk dalıdır. Bilişim hukuku, bilişim sistemlerinin kullanılması sonucunda ortaya çıkan ihtilaflı durumların çözümü ile uğraşan bir hukuk disiplinidir. Bilişimle ilgili davalarla ilginenen avukatlara bilişim avukatı adı verilir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde sadece bilişim suçları ve bilişim hukuku ile ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Bilişimle ilgili bir hukuki bir probleminiz var ise bir Ankara bilişim avukatı yardımı almanızı tavsiye ederim. Zira Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ankara’da olduğu Ankara avukatları bilişimle ilgili sorunları çok daha kısa sürede çözerler.

Bilişim hukuku bir çok dalı ile yakından ilgilidir. Özellikle ceza hukuku ile bilişim hukuku arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Zira TCK’da düzenlenen bir çok suç tipi bilişimle alakalıdır. Bu tür suçlara genel olarak bilişim suçu adı verilir. Bilişim suçları özel ve teknik bilgi gerektiren suçlardır. Bu suçların soruşturulması farklı usullere tabidir. Zira bir çok delil digital ortamda bulunmaktadır. Bu nedenle bilişim suçlarıda deliller adli bilişim uzmanları tarafından toplanır. Bu amaçla Ankara’da sadece bilişim suçları ile ilgilenen savcılık birimi kurulmuştur.

Ankara Bilişim Avukatı Ücretleri

Bilişim suçu ile karşı karşıya kalan ve yasal yollara başvurmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Ankara bilişim avukatı ücretleridir. Avukat ücretleri bazı kriterlere göre değişmektedir. Sabit bir avukatlık ücreti söz konusu değildir. Fakat belirlenecek olan avukatlık ücreti Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesi’nde belirlenen tutardan az olmamalıdır.  Bilişim avukatlarının ücret tarifeleri diğer avukatlara göre farklılık gösterebilir. Zira bilişim hukuku davaları özel uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren davalardır. Bu yüzden bu alanda uzmanlaşmış avukatlar farklı ücret tarifesi uygularlar.

Ankara Bilişim Suçu Avukatı

Bilişim suçları internetin hızla yayılması sonucunda hayatımızda çok önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle sosyal medya kullanımın artması bir çok suçun internet üzerinden işlenmesine neden olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarakta pek çok bilişim suçu davası açılmıştır. Açılan bu davalara bakan hakimler bu suçlar konusunda teknik bilgiye sahip olmadıkları için bu davalarda bilişim avukatı yardımı almak çok önemlidir. Özelllikle bu konuda uzman olan Ankara bilişim avukatı seçmek davayı kazanma ihtimalinizi artıracaktır. Bişimi avukatı Ankara ceza mahkemlerinde açılacak davalarda sizin adınıza gerekli savunmaları yapacak ve davanızın olumlu şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.