Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davaları iki ayrı yöntemle açılabilmektedir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası oldukça kısa sürede sonuçlanan bir davadır. Eğer bu dava Ankara anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılırsa çok daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanmasının nedeni taraflar arasında çekişmeli bir hususun bulunmamasıdır. Bu nedenle hakimler bu tür davaları öne alarak tek celsede bitirmektedirler. Taraflar bu davayı Ankara anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açmış bile olsalar mutlaka duruşmaya bizzat katılmalıdırlar. Zira Türk Medeni Kanunu’nda bu konuda açık bir hüküm bulunmaktadır. Taraflar özgür iradeleri ile anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini duruşmada hakime beyan etmelidirler.

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için evlilik birliğinin en az 1 sene sürmüş olması gerekir. Eğer evlilik bir yıldan az sürmüş ise taraflar çekişmeli boşanma davası açmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır. Bu protokolde tarafların hangi konularda anlaştığı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır. Bu protokol davanın en önemli unsuru olduğu için anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanması hata yapılmasının önüne geçecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ankara

Ankara ilinde ikamet eden kişiler anlaşmalı olarak boşanmak için Ankara Aile mahkemesine başvuru yapmalıdır. Boşanma davalarında ki özel yetki kuralı gereği dava eşlerin son 6 aydır yaşadığı yerde açılır. Eğer bu davayı avukat yardımı ile açıyorsanız avukat Ankara aile mahkemesine sizin adınıza başvuru yapar. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 1 ay içerisinde sonuçlanır. Fakat yukarıda da belirttiğim gibi Ankara anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılan davalar çok daha kısa sürede sonuçlanabilir. Öyle ki bazı davalar 1 hafta içerisinde de sonuçlanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulacak olan protokolde bazı hususlar mutlaka yer almalıdır. Örneğin; nafaka, velayet, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, çocukla kişisel ilişki gibi hususlar protokole mutlaka yazılmalıdır. Aksi halde mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmez.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücretleri çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha uygundur. Zira çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun süren ve uğraştırıcı davalardır. Anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri bazı kriterlere göre değişkenlik gösterir. Örneğin avukatın tecrübesi, ofisinin bulunduğu yer gibi hususlar bu ücreti etkilemektedir. Fakat belirlenecek olan avukatlık ücreti Ankara Barosu’nun belirlediği asgari ücret tarifesinin altında olamaz. Ücret konusunda ayrıntılı bilgiyi avukatı arayarak öğrenebilirsiniz.